Juridisch Advies

Cindy van Liempdt uw specialist in ondernemingsrecht en vastgoed
Download CV

Ondernemingsrecht

Juridish advies ten aanzien van overnames, fusies (zowel nationaal als internationaal), splitsingen en liquidaties van ondernemingen, herstructureringen en advies ten aanzien van corporate governance

Vastgoed

Voorbereiding en afronding van overdrachten en het verhypothekeren van vastgoed. Ruime ervaring in de begeleiding van het veilen van vastgoed, het registreren van netwerken en het vestigen van beperkte rechten.

M&A

Due diligence in het kader van overnames en financieringen. Deskundig en praktisch advies ten aanzien van alle juridische aspecten (op het gebied van ondernemingsrecht en vastgoed) bij overnames alsmede het opstellen en beoordelen van de bijbehorende documentatie.

Let's Like Legal

Juridisch advies met hart voor uw zaken!

Let's Like Legal Service

Juridisch advies op het gebied van ondernemingsrecht en vastgoed

Ondernemingsrecht

Vastgoed

M&A

Automatiseren juridische modellen

Op het gebied van ondernemingsrecht heeft Cindy veel ervaring met het begeleiden van overnames, fusies (zowel nationaal als grensoverschrijdend), splitsingen en liquidaties van ondernemingen. Zij adviseert ondernemingen over de juridische consequenties in (her)structureringsprocessen.

Let’s Like legal legt een strakke basis voor de best passende juridische structuur. Wij denken graag mee over corporate governance waarbij de ruime ervaring als (internationaal) corporate secretary voor grote concerns goed van pas komt.

De voorbereiding en afronding van overdrachten voor zowel particulier als bedrijfsmatig vastgoed, het verhypothekeren en het veilen van vastgoed zijn in vertrouwde handen bij Cindy. Zij geeft advies aan zowel banken, eigenaren en andere partijen zonder de belangen van alle betrokkenen uit het oog te verliezen.

Daarbij heeft Cindy zich mede toegelegd op splitsingen (waaronder ook het splitsen van een jachthaven), het registreren van netwerken (bijvoorbeeld ten behoeve van warmtedistributie) en het vestigen van beperkte rechten zoals opstal en erfpacht.

Een gedegen onderzoek naar een onderneming voorafgaande aan een verkoop ervan, is een vereiste voor een goede onderhandelingspositie en uiteindelijk een bevredigende overeenkomst. De uitkomst van het onderzoek kan worden weergegeven in een due dilligence-rapport of juridische factsheet en wordt gebruikt bij de onderhandelingen met een of meerdere geïnteresseerde overnemende partijen.
Zowel op het gebied van ondernemingsrecht als op het gebied van vastgoed heeft Cindy veelvuldig meegewerkt aan due diligences in het kader van overnames en financieringen. Zij helpt u graag met deze due diligences.

Sinds 2013 heeft Cindy zich toegelegd op het automatiseren van juridische documenten (modellen). Met het programma ContractExpress, voorheen Dealbuilder, kan zij voor u ingewikkelde en omvangrijke modellen vertalen in toegankelijke en gebruiksvriendelijke vragenlijsten waarmee tegelijkertijd verschillende documenten kunnen worden gegenereerd.

Met dit systeem wordt veel tijd en geld bespaard maar worden ook fouten en inconsequentheden voorkomen.

Cindy van Liempdt

Kandidaat-notaris met hart voor uw zaken.
Download CV

Let's Like Columns

Mijn columns o.a. in het Notariaat Magazine

Contact

Let's Like Legal

Cindy van Liempdt
Rijksweg 38
1412 BB Naarden
06 – 452 65 288
cindyvanliempdt@letslikelegal.nl

 

Let's like social