Legal Column

Cindy likes legal

Moet toch kunnen?

Naar aanleiding van mijn vorige column kreeg ik via social media een aantal reacties waaruit naar voren kwam dat ik het in die column niet over de positie van de vrouw had gehad. Ik heb inderdaad in mijn column van januari aangegeven dat dit een belangrijk thema voor mij is en dat ik daar geregeld over zou schrijven. Ik los die belofte dan nu graag (weer) in.

Vorige maand liep ik op Amsterdam Centraal en zag daar een knalgele levensgrote poster hangen met de tekst: “Susan geen promotie geven, want ze wordt vast zwanger“. Deze tekst hield mijn aandacht even vast. Wie had dit ge├»nitieerd en wie zat hierachter? De campagne ‘Moet toch kunnen’ blijkt een initiatief van Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onderzoek zou hebben uitgewezen dat ruim 1,2 miljoen werknemers het afgelopen jaar te maken hebben gehad met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. In combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt ongewenst gedrag de kans op burnout klachten. Met deze campagne wordt aandacht gevraagd voor dit probleem.

Gezien de tekst van de poster die ik zag hangen (er zijn meerdere posters gemaakt binnen deze campagne), is discriminatie van vrouwen op de werkvloer een belangrijk onderdeel van het geheel waar aandacht voor wordt gevraagd en dat is interessant. Ook voor het notariaat. Het is algemeen bekend dat de groep junior kandidaat-notarissen zeker voor de helft bestaat uit vrouwen, maar hoe meer we richting senior level komen, hoe minder vrouwen we zien. En als dat de keuze is van de vrouwen zelf (om welke reden dan ook) dan kunnen we daar misschien niet heel veel aan doen, behalve het vak blijven promoten. Echter, als deze vrouwen zich benadeeld voelen of, erger nog, gediscrimineerd worden (dan wel zich gediscrimineerd voelen) dan moeten we hier heel hard mee aan de slag. Waarom we dat zouden moeten doen? Omdat vrouwen onmisbaar zijn op de werkvloer. Ze zorgen voor de nodige balans. Vrouwen hebben andere kwaliteiten dan mannen; niet betere of minder goede kwaliteiten maar ├índere kwaliteiten. Samen met het mannelijke deel van de werkvloer kunnen vrouwen daarom het kantoor naar een hoger niveau tillen. En dat willen we natuurlijk allemaal. Daarbij komt dat we binnen het notariaat momenteel te maken hebben met krapte, dat merken we allemaal. Er zijn op het moment rond de 150 (!) vacatures (alleen al voor kano’s); we hebben mensen nodig. Laat de vrouwen het notariaat dus niet verlaten.

Op de site van de Rijksoverheid lees ik ook dat het ongewenste gedrag naar schatting jaarlijks voor gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer zorgt. Dat is 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling. Natuurlijk betreft dit slechts voor een deel het gevolg van ongewenst gedrag jegens vrouwen, maar duidelijk mag zijn dat discriminatie in zijn algemeen en dus ook van vrouwen, naast de vele andere negatieve gevolgen, veel geld kost.

Enkele maanden geleden las ik een interview met de jonge en populaire Canadese Premier Trudeau. Zijn regering bestaat uit 31 leden waarvan er 15 vrouw zijn. Toen Trudeau werd gevraagd waarom de helft van zijn regering uit vrouwen bestond zei hij: ‘Omdat het 2015 is’. Het wordt tijd dat het notariaat zich daar ook aan gaat conformeren. Dat moet toch kunnen?